INSTRUKCJA MONTAŻU OKIEN

Montaż okien

INSTRUKCJA MONTAŻU OKIEN

Przedstawiamy ogólna instrukcję montażu okien z PVC montowanych przez firmę „MRÓZ”. Zawarte są w niej podstawowe zasady montażu okien powszechnie stosowane w budownictwie. Zalecane jest, aby montażu naszych okien dokonywała Autoryzowana Grupa Montażowa, gdyż jedynie prawidłowo zamontowane okno spełnia wszystkie swoje funkcje, dając ochronę przed utratą ciepła, hałasem i wilgocią.

Przed rozpoczęciem montażu należy sprawdzić warunki budowlane w miejscu montażu:

 • Weryfikacja wytrzymałości murów okalających okna - materiały mocujące okno muszą posiadać odpowiednio stabilne połączenie z murem.
 • Sposób zamontowania okien musi uwzględnić wszystkie siły działające na budynek oraz na okno, które nie może być elementem nośnym konstrukcji budynku.
 • Okno jest tylko wypełnieniem gotowego otworu konstrukcyjnego i nie może podpierać nadproża lub być wpychane w otwór.
 • Dla poprawnego funkcjonowania okien i drzwi niezbędne jest zachowanie luzu (10-20mm) między ramą a murem.
Kiedy już dokonaliśmy oględzin warunków budowlanych, przechodzimy do dalszych czynności:

 1. Sprawdzić czy wymiary otworu są zgodne z wymaganym luzem.
 2. Zdjąć skrzydła z ościeżnic.
 3. Zamontować na zewnętrznej stronie ościeżnicy kotwy (odległość od narożnika 15cm,rozstaw kotew 50-60cm).
 4. Ustawić ościeżnicę na klockach i wypierając ją od dołu ustawić w pionie.
 5. Sprawdzić położenie ramy w otworze (czy zachowane są luzy montażowe, pion i poziom ramy oraz jej przekątne), zabezpieczyć prawidłowe ustawienie klockami dystansowymi.
 6. Zamontować kotwy do muru za pomocą dybli lub bezpośrednio zadyblować ościerze.
 7. Zamontować skrzydła okienne i przeprowadzić ich ewentualną regulację.
 8. Odpylić i zwilżyć wodą fugę miedzy murem a ramą i wypełnić pianką poliuretanową.
 9. Po zastygnięciu i stwardnieniu pianki usunąć kliny oraz klocki dystansowe i uzupełnić wypełnienie fugi pianką poliuretanową.
 10. Po całkowitym stwardnieniu pianki usunąć jej nadmiar i rozpocząć obróbkę tynkarską ościeży.
 11. Po przeprowadzeniu prac tynkarskich zdjąć folię zabezpieczającą.

Montaż ciepły i3 Łódź

„Montaż ciepły" , który oferujemy Państwu w naszym wykonaniu – to trój-warstwowy system uszczelniania stolarki otworowej. Podstawowymi zasadami którymi przy montażu illbruck i3 kieruje się firma „MRÓZ” są:

 • maksymalna oszczędność energii i zapobieganie powstawaniu mostków cieplnych,
 • maksymalna niezawodność i trwałość złącza,
 • maksymalne uproszczenie pracy montażysty i skrócenie czasu jego pracy przy jednym oknie,
 • zapewnienie maksymalnej izolacji termicznej i akustycznej połączenia,
 • eliminacja kondensacji pary wodnej na wewnętrznych powierzchniach połączenia przez wzmocnienie izolacji w miejscach najsłabszych wynikających z konstrukcji okna.
Szczelny montaż okien wymaga odpowiedniego przygotowania otworów okiennych przez inwestora:

 • Taśma rozprężna musi idealnie równo rozprężyć się w szczelinie tworzącej luz montażowy.
 • Folie paro-szczelne czy też paro-przepuszczalne powinny idealnie dolegać do podłoża - zapewnić to może jedynie otwór okienny z równo otynkowanymi ościeżami.
Etapy montażu i3:

 1. Gruntujemy otwór okienny środkiem Premier
 2. Rozstawiamy ramy i skrzydła okienne do poszczególnych pomieszczeń wg projektu np. (kuchnia, salon, jadalnia, sypialnia, garaż). Do ościeżnicy okiennej doklejamy taśmę wewnętrzną z wyznaczonym odcinek samoprzylepny, który znacznie usprawnia pracę.
 3. Mocujemy do ościeżnicy kotwy montażowe tradycyjne. Rozmieszczenie kotew jest uzależnione od rozmiarów okien i drzwi.
 4. Przyklejanie taśmy rozprężnej illmod z systemu i3, która stanowi warstwę zewnętrzną.
 5. Wstawiamy ościeżnicę w otwór okienny. Markowe okna Jezierski w standardzie posiadają profil pod-parapetowy, który jest bardzo przydatny do transportu okien, do montażu okna, a przede
 6. wszystkim do późniejszego montażu zarówno parapetu wewnętrznego i zewnętrznego. Warto wspomnieć, że profil parapetowy ma zazwyczaj 3 - 3,5 cm wysokości i w naszych oknach
 7. standardowo jest ocieplany taśmą illmod. Okna ustawiamy na klinach montażowych, które są wykonane z PCV z możliwością regulacji ułatwiającej precyzyjne dopasowanie ramy. W przypadków dużych okien tarasowych oraz drzwi przesuwnych zamiast profili podparapetowych stosujemy profile bazowe, których wysokość jest uzależniona od wysokości drugiej wylewki i grubości podłogi.Profil bazowy jest idealnym rozwiązaniem przy oknach o dużych gabarytach.
 8. Etap szósty to wywiercanie otworów pod kołki szybkiego montażu i osadzanie kotew w ścianie.
 9. Ten etap montażu możemy rozpocząć dopiero, kiedy taśma rozprężna illmond wypełni dokładnie szczelinę pomiędzy ościeżnicą i murem od strony zewnętrznej. Gdy mamy uszczelnione okna od strony zewnętrznej, wówczas rozpoczynamy „pianowanie” poprzez wypełnianie szczelin pomiędzy murem i ościeżnicą a taśmą illmond.
 10. Po wyschnięciu piany z warstwy środkowej, przyklejamy do muru taśmę wewnętrzną, którą zamontowaliśmy już w etapie II. Taśma wewnętrzna jest przyklejana za pomocą kleju Primer i3.

Montaż ciepły JB-D Łódź

Montaż JB-D to rozwiązanie w tzw. ”świetle docieplenia” polegające na wysunięciu ramy okiennej poza obręb murów. Aby prawidłowo zamontować okna w ten sposób, konieczny jest certyfikowany system specjalnych kotew i konsol montażowych, który oferuje firma SFS INTEC. Montaż okien w przestrzeni izolacji ścian budynku z wykorzystaniem Systemu JB-D - prosty, bezpieczny i szybki.

Ekonomiczność
 • montaż wstępny konsoli dolnej JB-DK do materiału konstrukcyjnego ściany budynku
 • proste wyrównanie nierówności wymiarowych ściany murowanej, rozwiązanie systemowe dla wysunięcia ramy okiennej od 5 do 150 mm
 • proste, szybkie i bezpieczne osadzanie nawet najcięższych odmian okien, regulacja w trzech płaszczyznach (3D)
 • zwiększenie nośności bez konieczności stosowania kosztownych podkonstrukcji wsporczych
Najwyższa jakość
 • bezpieczniejsze przejęcie wszystkich obciążeń występujących w czasie użytkowania
 • zdefiniowane odstępy od krawędzi i rozstawy położenia łączników mocujących, gdyż konsola JB-DK służy także jako szablon do nawiercania otworów w ścianie pod łączniki
 • określenie obciążeń obliczeniowych ze spełnieniem założeń statycznych (patrz karty wyników testów)
 • ograniczenie oddziaływań bocznych dzięki przeprofilowanym, sztywnym wspornikom
 • bezpieczny i precyzyjny montaż okien
 • montaż zgodny z wytycznymi RAL
Fizyka budowlana
 • położenie okna można dobrać w zależności od przebiegu izoterm
 • montaż nie utrudnia skutecznego założenia uszczelnienia
 • w otworze pozostaje wystarczająco dużo miejsca dla osadzenia materiału izolacyjnego i uszczelniającego
Pobierz broszurę informacyjną