Komfort, bezpieczeństwo i nowoczesny design.

Illbruck i3 - montaż ciepły

SystemMontazuIllbruckTasmaA03
SystemMontazuIllbruckTasmaB04

Montaż ciepły i3

Technologia oszczędzania energii idzie do przodu. Korzystajmy z jej zdobyczy. W naszej ofercie pojawiła się szyba o przenikalności cieplnej u=0,5. To jedna z najcieplejszych szyb dostępnych na rynku, a sprzedajemy ją w tej samej cenie co szybę u=0,7 w zeszłym roku. Podobnie jest z ilością komór w oknach do niedawna 5 komór było ekstrawagancją obecnie dziś to standard, powoli wypierają je profile 6 lub 7 komorowe. W efekcie klient dostaje więcej za tyle samo. Tą samą drogą, czyli oferowania klientowi najnowocześniejszych rozwiązań w atrakcyjnej dla niego cenie, idzie wiele renomowanych wytwórców materiałów budowlanych. Nawet oferowane przez nas markowe okna Jezierski, pomimo swoich znakomitych współczynników cieplnych, gdy nie zostaną w odpowiedni sposób zamontowane mogą być po prosty nie spełnić pokładanych w nich nadziei. Okna źle zamontowane powodują wychodzenie pomieszczeń, zawilgoceniu ścian a nawet przemarzaniu. Do najchłodniejszych fragmentów okna należy szczelina pomiędzy ościeżnicą a murem, w celu wyeliminowania tego niepożądanego zjawiska Firma Mróz rozpoczęła szkolenia w zakresie montażu w technologii illbruck i3. Od momentu uzyskania od firmy Tremo illbruck Certyfikatu licencjowanego montażysty w zakresie prawidłowego montażu okien – illbruck i3 „ciepłego montażu”, na terenie województwa łódzkiego zamontowaliśmy okna w kilkudziesięciu domach. Firma Tremco illbruck wciąż opracowuje nowe rozwiązania, które zapewnią coraz większą trwałość uszczelnienia oraz utrzymają je w stanie maksymalnie suchym. Inspiracją do stworzenia tych innowacji są uwagi architektów oraz codziennej pracy na budowach montażystów okien. Zmieniają się również materiały z których wykonujemy produkty do montażu stolarki otworowej, natomiast nowe metody badań przy pomocy narzędzi niedostępnych jeszcze parę lat temu pozwalają stworzyć symulacje zjawisk, jakie zachodzą w uszczelnianym połączeniu. Wszystkie te działania były możliwe dzięki współpracy firm Mróz i illbruck, co umożliwiło nam dostęp do najnowszych technologii montażowych na świecie. Chcąc uprościć montaż okien i drzwi oraz skrócić jego czas stosujemy nowe produkty, które są nowszymi technologicznie. Podstawowymi zasadami którymi się kierowaliśmy to:

  • maksymalna oszczędność energii i zapobieganie powstawaniu mostków cieplnych,
  • maksymalna niezawodność i trwałość złącza,
  • maksymalne uproszczenie pracy montażysty i skrócenie czasu jego pracy przy jednym oknie
  • zapewnienie maksymalnej izolacji termicznej i akustycznej połączenia
  • eliminacja kondensacji pary wodnej na wewnętrznych powierzchniach połączenia przez wzmocnienie izolacji w miejscach najsłabszych wynikających z konstrukcji okna.
Obecnie „ciepły montaż” okien przeprowadzamy w systemie montażu okien illbbruck i3 ,wygląda następująco.

Przy trójwarstwowym systemie montażu okien czyli „ciepłym montażu” warstwę zewnętrzną stanowi taśma rozprężna illmod lub alternatywnie folia okienna zewnętrzna o współczynniku Sd < 0,5 m ( Sd – dyfuzyjnie równoważna grubość warstwy powietrza przyp. autora). Warstwę środkową stanowi pianka poliuretanowa illbruck o niskiej prężności i izolacyjności akustycznej dochodzącej do 58 dB. Warstwę wewnętrzną stanowią zamiennie folia okienna wewnętrzna, taśma butyl vlies lub butyl vlies duo albo silikon neutralny w połączeniu ze sznurem PE. W systemie tym zastąpiono od strony zewnętrznej folię paroprzepuszczalną, folią okienną zewnętrzną a folię paroszczelną folią okienną wewnętrzną. Zalecana różnica w szczelności obu materiałów wyznaczona przez wartość Sd powinna na podstawie doświadczeń wynosić przynajmniej 10.

Wspomniane produkty posiadają trochę inne parametry techniczne w porównaniu do poprzednio stosowanych. Poza tym dodane udogodnienia związane ze sposobem montażu, są bardziej uniwersalne. Klejenie taśmy do okien odbywa się obecnie przy pomocy pasa klejącego EW. Jest to warstwa dwustronnie samoprzylepna umieszczona na brzegu taśmy, którą w zależności od sytuacji możemy kleić od strony zewnętrznej lub wewnętrznej taśmy. Poprzednio potrzebowaliśmy dwa różne produkty, obecnie wystarczy jeden. Mocowanie taśmy do muru może odbywać się na trzy różne sposoby:

I. mocowanie przy pomocy taśmy butylowej ze środkiem PRIMER
II. mocowanie przy pomocy kleju - Pasty do spoin
III. mocowanie przy pomocy siatki podtynkowej

Reasumując „Ciepły montaż„ , który oferujemy Państwu w naszym wykonaniu – to trój-warstwowy system uszczelniania stolarki otworowej (i3) . Nasza firmy starannie dobiera elementu systemy, gdyż każda z warstw ma do spełnienia ważne zadania :

  • warstwa wewnętrzna , musi być absolutnie szczelna i nie może przepuszczać powietrza ani pary wodnej, pełni funkcję paroizolacji, czyli zabezpiecza przed wilgocią znajdującą się w domach czy mieszkaniach.
  • warstwa środkowa, odpowiada za doskonałą izolacyjność termiczną i akustyczną w tym celu stosujemy tradycyjną piankę poliuretanową, której główną zaletą jest nisko-rozprężność i bardzo duża dźwiękochłonność do 58 dB
  • warstwa zewnętrzna, ma za zadanie chronić przed deszczami, śniegiem wiatrem i promieniami słonecznymi, ponadto jest to materiał paro-przepuszczalny, czyli umożliwia dyfuzję pary wodnej w tym celu stosujemy taśmę illmod, która chroni połączenie okna i muru przed wilgocią znajdującą się w pomieszczeniu, więc pełni funkcję paroizolacji. Taśma to występuje w formie skompensowanej gąbki, która po naklejaniu na okna wypełnia bardzo dokładnie szczelinę pomiędzy oknem a murem. Musi być odporna na działanie negatywnych czynników atmosferycznych. (Czas rozprężania taśmy illmod w głównej mierze zależy od temperatury otoczenia).
SystemMontazuIllbruck01
CieplyMontazEtap3
CieplyMontazEtap4